Overskrift

tispe avtale: 

Vedlegg 1 til fòrvert avtale pr 1/1-2020-2021

-Valpen registreres på meg, jeg står for forsikring, og utgifter i forbindelse med valper, slik som øyelysning og patellatest, dette gjøres før parring

-valpen må ha forsikring, denne er det oppdretter som tegner, kostnader for avl og liv dekkes av oppdretter, kostnad for veterinær dekkes av fòrvært, (utgjør kr 2000 I året) som dere vipser til oss på tlf 40 28 65 20 Rune Arvid Tollefsen

- jeg dekker tann trekk av melketenner dersom dette skulle bli nødvendig

-. dere forplikter ikke å gå på utstilling. Men jeg ønsker selv å ha noen utstillinger på henne, så pels må holdes lang inntil annet blir avtalt.

-Jeg ønsker å kunne benytte tispa i avl til hun er 5 år,  

-Når det gjelder intervaller, så håper jeg å få valper på henne første løpetid etter at hun er minst 18/22 mnd, etter det må jeg se ann tispa og valper hvordan jeg ønsker å forholde meg videre 😊 en tispe skal ha det godt og ikke overbelastes pga kull

- Når tispa er klar for parring avtaler vi hvordan dette skal gjøres, enten hjemme hos dere eller hos oss,

-Ved fødsel ønsker jeg å ha tispa er hos meg 5 dager før forventet fødsel, og hun blir da hos oss til valpene er klar for å være uten mammaen sin, ca 6-7 ukers alder, dere er selvsagt velkomne på besøk til oss I denne tiden, men det beste for henne er at hun får de første ukene alene sammen med de små,

-Daglige utgifter og veterinært besøk kostes av fòr vert.

- dere må rapportere til meg ang løpetider osv

--Dersom det skulle vise seg at tispa ikke kan brukes i avl, enten pga tannstilling, patella lukasjon der veterinær fraråder avl, øyefeil eller andre ting, tilbys dere da å overta henne til redusert pris, (etter avtal) hun vil da bli overlevert med avls sperre i nkk og skal ikke avles på

-Dersom dere selv skal bruke tispa I avl, så forplikter dere å følge nkk retningslinjer for avl, øyelyse uten arvelige sykdommer, (dette må gjøres en gang i året) patella testet (dette er gjort fra min side og trenger ikke å gjøres flere ganger) og hjerteundersøkt uten anmerkninger

Hann avtale: 

-      Han vil stå i mitt eierskap de første 5 åra, dere holder alle utgifter som mat/forsikring, og veterinære utgifter, ol.  ( PS jeg tegner forsikring i tryg ekstra og dere vipser meg årlig for dette)  tlf 40 28 65 20 Rune Arvid Tollefsen

-      Jeg dekker utgifter til det som trengs for avl, jeg ønsker å kunne benytte han fritt inntil han er 5 år gammel, etter 5 år blir han overført kostnadsfritt til dere,

-      Jeg vil etter det, kunne låne han mot at jeg betaler dere 1500 kr pr levende valp etter 5 uker. (max 10000) Dere må da betale for øyelys selv.

-      Dere vil alltid ha hannen hjemme hos dere, og jeg overfører han fritt til dere når han er 5 år.

-      Dersom det skulle vise seg at han ikke kan brukes i avl, tilbys dere å kjøpe han ut til halv valpepris

-      (dersom dere ønsker å låne han ut til tisper i løpet av de første 5 åra så må dette klarerers med meg og vi må inngå avtale om hvordan dette gjøres)

-      Når hunden overføres til dere så plikter dere å følge nkk sine retningslinjer for avl dersom dere låner han ut til andre tisper, det vil si: tispa skal være øyelyst fri for arvelig sykdommer, hun skal være patellatestet helst fri, og registret i NKK