oppdretterkurs

har tatt oppdretterskolen høsten 2019 og høsten 2020