attester


Øyelysning og patella kan nå sjekkes for alle på


www.dogweb.no
 
Alle havanais som blir registrert i nkk er nå øyelyst og patellasjekket, dette er ett krav fra nkk før du får registrert valper,